Als het volgende kabinet niet snel met extra geld komt voor leraren in het primair onderwijs, dan volgt er mogelijk actie. Dat blijkt uit een manifest van het initiatief PO in Actie, dat mede ondertekend is door onder andere de PO-Raad.

In het manifest staat onder andere dat de salarissen in het primair onderwijs op het niveau van die in het voortgezet onderwijs moeten komen te liggen. Ook moet de werkdruk omlaag, omdat er in het primair onderwijs veel burn-outs zijn.

Actie!

Als er in het regeerakkoord geen maatregelen komen om bovenstaande doelen te bereiken, dan zullen alle organisaties die het manifest hebben ondertekend onder hun leden peilen of er actie moet worden gevoerd.

Het manifest van PO in Actie is ondertekend door de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de Federatie van Onderwijsvakorganisatie (FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-Raad.

Deel dit bericht: