De sociale partners hebben de nieuwe cao voor het primair onderwijs ondertekend.

In het cao-akkoord staat onder andere dat de salarissen voor alle medewerkers per 1 januari 2020 met 4,5 procent omhoog zijn gegaan. Ook is afgesproken dat iedereen in februari een eenmalige uitkering krijgt van 33 procent van het verhoogde maandloon en een eenmalige uitkering van 875 euro naar rato van de werktijdfactor.

De CAO PO 2019-2020 bevat ook afspraken over de beloning van schooldirecteuren. Er zijn nieuwe functiebeschrijvingen en salarisschalen voor directeuren en adjunct-directeuren. Bovendien is er voor de meest voorkomende functies binnen het onderwijsondersteunend personeel een nieuwe functiebeschrijving gemaakt.

Salarisverschil PO-VO blijft

De nieuwe cao-afspraken maken geen einde aan de salarisverschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs, waarover in het primair onderwijs wordt geklaagd. Desondanks heeft de nieuwe cao brede steun van de leden van de vakbonden en de schoolbesturen die bij de PO-Raad zijn aangesloten.

Deel dit bericht: