In Bestuur en management, Burgerschapsvorming, HRM beleid, Identiteit, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Segregtie/integratie, Veiligheid

De Stichting School en Veiligheid heeft de folder Onderwijsaanpak sociale veiligheid en radicalisering in de school gepubliceerd.

Deze folder gaat over trainingen en begeleiding die School en Veiligheid aanbiedt. Doel van deze trainingen is om docenten in staat te stellen om te reageren op signalen van polarisatie in de school en de ontwikkeling van extreme idealen bij hun leerlingen.

Het aanbod is gericht op basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Download de folder.

Delen