Het is te vroeg om nu al te kunnen aangeven hoeveel conciërges en klassenassistenten er sinds 1 januari 2015 zijn aangesteld met de daartoe bestemde 50 miljoen euro uit het Begrotingsakkoord 2014. Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van de SP.

Kamerlid Tjitske Siderius wilde weten hoeveel conciërges en klassenasssistenten zijn aangesteld, maar daar kan Dekker dus nog geen antwoord op geven: ‘Deze aanvullende structurele middelen zijn eerst begin dit jaar beschikbaar gekomen voor de scholen. Het is dan ook niet de verwachting dat deze middelen al geheel of grotendeels per 1 januari 2015 door hen zijn ingezet.’

De staatssecretaris zegt dat hij de situatie goed in de gaten houdt. ‘Bij de inzet van de 50 miljoen euro voor conciërges en klassenassistenten zijn de afspraken die zijn gemaakt over meer tijd, geld en ruimte voor professionele ontwikkeling van leraren, over minder werkdruk en over het versterken van de werkgelegenheid relevant. De voortgang op de afgesproken doelen rapporteer ik regelmatig aan uw Kamer. Daarbij wordt bijgestuurd als de doelen niet worden gehaald.’

Deel dit bericht: