In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

De lerarengroep PO in Actie Actiegroep heeft aangekondigd dat er in november in het primair onderwijs twee dagen zal worden gestaakt.

De aankondiging om twee dagen te gaan staken is een reactie op het nieuwe regeerakkoord. Daarin staat dat er 270 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de leraren in het primair onderwijs en 450 miljoen voor verlaging van de werkdruk (in feite is dat 430 miljoen, omdat 20 miljoen naar het onderwijsachterstandenbeleid gaat). Dat is (veel) minder dan de eis van 1,4 miljard euro van PO Front, waarin PO in Actie samenwerkt met de PO-Raad en de vakbonden.

Nog geen steun van PO-Raad

Of de PO-Raad en de vakbonden achter het plan voor de tweedaagse staking in november staan, is nog niet bekend. Eerder liet de PO-Raad weten eerst onder de aangesloten schoolbesturen te willen peilen hoe die daarover denken.

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-raad zei dat ze ‘niet blind meegaat‘ met wat PO in Actie wil. ‘Elke keer dat er een staking wordt aangekondigd, gaan we te rade bij de schoolbesturen. Willen die door, dan gaan we door. Zo niet, dan scheiden onze wegen. Nu is de steun nog massaal, maar dat kan in de toekomst minder worden’, aldus Den Besten eerder in de Volkskrant.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft ook nog geen steun uitgesproken voor het plan. Eerst wordt de actiebereidheid onder de leden gepeild. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen wees er eveneens in de Volkskrant op dat PO in Actie niet zelfstandig een staking mag uitroepen, omdat volgens haar alleen de vakbonden dat mogen doen.

Doorbetalen tijdens staking van twee dagen?

Het is niet duidelijk of het ministerie van OCW bij een volgende staking van twee dagen zich opnieuw op het standpunt zal stellen dat schoolbesturen stakende leraren mogen doorbetalen.

Voorafgaand aan de staking op 5 oktober liet een woordvoerder van het ministerie aan VOS/ABB weten dat doorbetaling niet verboden was en dat OCW niet zou overgaan tot terugvordering van onderwijsgeld, maar de woordvoerder benadrukte ook dat dit besluit slechts betrekking had op de staking op 5 oktober. Hij wilde niet ingaan op de vraag of OCW bij doorbetaling aan stakers wel zou kunnen gaan handhaven bij een eventuele volgende staking die mogelijk langer zou gaan duren.

Wat bij een volgende staking kan gaan meespelen, is de minimale onderwijstijd. Als straks blijkt dat door een volgende staking van twee dagen scholen niet meer voldoen aan de minimale onderwijstijd, moeten de gestaakte uren worden ingehaald. Het is verstandig om hier rekening mee te houden, omdat het schoolbestuur ook de uren die mogelijk moeten worden ingehaald moet betalen.

Lees meer…

Delen