Het zogenoemde stapelen in het voortgezet onderwijs neemt weer toe. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Dekker meldt dat het percentage leerlingen dat vanuit de theoretische leerweg van het vmbo is overgestapt naar de havo in de afgelopen twee jaar gestegen van 14,8 naar 16,7 procent. Er is ook een stijging te zien in de overgang van de havo naar het vwo. In totaal is het percentage leerlingen dat stapelt binnen het voortgezet onderwijs gestegen van 5,1 procent in het schooljaar 2012-2013 naar 7,8 procent in 2014-2015.

Waarom weer meer stapelen?

De staatssecretaris noemt verschillende mogelijke oorzaken van de toename. ‘Zo is het mogelijk dat leraren en schoolleiders hun verantwoordelijkheid hebben genomen om leerlingen meer kansen te bieden of om hun leerlingen beter te begeleiden in hun schoolloopbaan. Ook kan het zijn dat scholen de toelatingscode vmbo-havo, die vanaf 1 augustus 2012 van kracht is, beter hanteren. Het kan echter ook zo zijn dat de daling van

het aantal stapelaars toch van tijdelijke aard was.’

Lees meer…

 

Deel dit bericht: