In Bestuur en management, Gemeenten, Identiteit, Nieuws, Politiek, Segregtie/integratie

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente Amsterdam en innovatiebureau Kennisland geen minimumeisen eisen stellen aan de toegankelijkheid van nieuwe scholen. Amsterdammers kunnen daar via de website Onze Nieuwe School ideeën voor aanleveren.

Onze Nieuwe School is een zoektocht naar zogenoemde schoolmakers die de verwachte groei van het aantal leerlingen in Amsterdam kunnen opvangen. Iedereen die een idee of plan heeft voor een nieuwe school (primair en/of voortgezet onderwijs) kan meedoen.

Er zullen drie of vier nieuwe scholen of onderwijsplekken daadwerkelijk worden opgericht. De gemeente Amsterdam ondersteunt initiatieven in de ‘kraamkamer’ met bijvoorbeeld (tijdelijke) huisvesting, inrichting en leermiddelen, een tegemoetkoming van extra personeelslasten en begeleiding.

Op het gebied van belangrijke maatschappelijke thema’s als integratie en algemene toegankelijkheid worden geen eisen gesteld.

Toegankelijkheid
VOS/ABB en VOO vinden het onbegrijpelijk dat er binnen Onze Nieuwe School geen minimumeisen eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid.

Scholen zouden moeten streven naar een evenwichtige samenstelling van de leerlingpopulatie (gemengde scholen) en onvoorwaardelijk plaats moeten bieden aan zowel kansrijke als kansarme leerlingen. Bovendien is het in het licht van de toegankelijkheid van belang dat de vrijwillige ouderbijdrage beperkt blijft.

Het standpunt van VOS/ABB en VOO sluit aan bij het concept School!. Dat gaat ervan uit dat het onderwijs in de toekomst boven de denominaties uitstijgt en dat alle scholen toegankelijkheid zijn voor álle leerlingen op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en aandacht voor de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen.

Het zomernummer van magazine School! van VOS/ABB en VOO, dat op 25 juni verschijnt, besteedt aandacht aan het Amsterdamse project. U kunt het artikel Amsterdam zoekt schoolmakers nu alvast downloaden.

Delen