Een onderwijsstichting die een elektrische bakfiets verloot onder ouders in ruil voor hun steun voor een nieuw integraal kindcentrum. Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB vindt dit niet kunnen.

De stichting meldt op haar website dat het voor nieuwe IKC’s nodig is bij DUO aan te tonen dat daar onder ouders voldoende interesse voor is. ‘Het afgeven van een ouderverklaring is geen inschrijving voor de school, maar je steunt geheel vrijblijvend het initiatief!’, zo staat op de site van deze stichting. Als zij hun steunverklaring aan DUO hebben gestuurd, kunnen ouders een printscreen daarvan naar de stichting mailen om kans te maken op een elektrische bakfiets ter waarde van 2500 euro.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB is verbaasd over de win-actie van deze onderwijsstichting. ‘Het lijkt mij niet de bedoeling dat je de steun van ouders kóópt, nota bene met belastinggeld dat bedoeld is voor goed onderwijs. Zo krijg je niet een goed beeld van de behoefte aan een nieuwe school.’ De win-actie raakt volgens hem de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Deze nieuwe wet maakt het in principe voor iedereen mogelijk een nieuwe school te stichten. ‘We zien nu dat cowboys met een gelikte win-actie de steun van ouders willen binnenharken. Dit moeten we echt niet willen!’

Deel dit bericht: