De Stichting Leergeld stelt dat er nog steeds scholen zijn die leerlingen uitsluiten van activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Hoeveel scholen dat doen, is volgens de stichting echter moeilijk te zeggen.

Op 1 augustus 2021 trad de wet over de vrijwillige ouderbijdrage in werking. De strekking van die wet is dat extra activiteiten openstaan voor elke leerling, los van de vraag of de vrijwillige ouderbijdrage is betaald. Dit geldt ook voor het extracurriculaire deel van het onderwijsprogramma.

Stichting Leergeld meldt nu op basis van eigen onderzoek dat er nog steeds scholen zijn die aanmaningen blijven sturen of dreigen kinderen uit te sluiten als er niet betaald wordt. Om hoeveel scholen het gaat, is niet te zeggen, omdat de onderzoeksresultaten zich lastig laten veralgemeniseren naar een exact percentage van de scholen.

Schoolbestuurders kennen wet niet

In NRC zegt emeritus hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens dat hij niet verbaasd over wat Stichting Leergeld meldt. Veel schoolbestuurders kennen volgens hem de wet niet. Als dat wel het geval is, doen bestuurders volgens Zoontjes alsof ze de wet niet kennen en kijken ze hoever ze kunnen komen.

Lees meer…

Deel dit bericht: