Minister Arie Slob voor primair en voortgezet onderwijs is het ermee eens dat lesmethoden voor het basisonderwijs die als stigmatiserend kunnen worden ervaren niet wenselijk zijn, maar niet hij maar de scholen moeten uitgeverijen hierop aanspreken.

Slob reageert op vragen van GroenLinks over een leesmethode die Chinezen belachelijk zou maken. In die methode staat bij uitleg over de ng-klank de zin ‘Shing, shang, shong speelt ping-pong in Hong Kong’. Vervolgens wordt als ezelsbruggetje voor het onthouden van ng-klank voorgesteld om met beide wijsvingers spleetogen te maken, daarmee refererend aan de vorm van de ogen van Chinezen. De lokale Amsterdamse krant Het Parool schreef erover.

Slob is het ermee eens dat als stigmatiserend kan worden aangemerkt, ‘omdat met dit gebaar een bevolkingsgroep wordt gelijkgesteld aan een stereotiep uiterlijk kenmerk’. Ook beaamt hij dat door dergelijke stereotype beschrijvingen vooroordelen en stereotypen kunnen ontstaan bij jonge kinderen.

Maar hij is niet van plan om in te grijpen, ‘aangezien de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het onderwijsproces en de keuze van lesmaterialen is belegd bij het bevoegd gezag van scholen’. Het is volgens hem niet aan de overheid om de kwaliteit en de inhoud van lesmateriaal te beoordelen.

Lees meer…

Deel dit bericht: