Vanaf januari 2024 kunnen scholen subsidie aanvragen voor een brugfunctionaris. Dat meldt onderwijsminister Mariëlle Paul aan de Eerste en Tweede Kamer.

Let op: eerder meldden wij abusievelijk dat de subsidieaanvraagronde afgelopen oktober zou beginnen.

Op Prinsjesdag maakte het demissionaire kabinet bekend dat er in 2024 een bedrag van € 51,8 miljoen beschikbaar komt voor brugfunctionarissen. Deze functionarissen kunnen advies geven aan gezinnen met bijvoorbeeld financiële, opvoedings- of gezondheidsproblemen. Ook kunnen brugfunctionarissen intern begeleiders en leraren ontlasten op het gebied van armoedebestrijding.

De minister meldt dat de scholen genoeg tijd moeten hebben om een brugfunctionaris aan te trekken. Daarom start de ronde voor de subsidieaanvraag in januari 2024. ‘Als later wordt gestart met de uitvoering, weten scholen pas later of zij deel kunnen nemen aan de regeling en kunnen zij dit minder goed betrekken bij de formatieplannen voor schooljaar 2024/2025’, zo staat in de brief van Paul.

Daarin staat ook dat de minister voor de uitvoering van de subsidieregeling een beroep doet op artikel 2.25 van de Compatibiliteitswet. Daarin staat staat dat als de begroting nog niet is vastgesteld, nieuw beleid dat nog niet in een wet is vastgelegd mag doorgaan als stopzetting ervan niet in het belang is van het Rijk. De minister moet het parlement daar dan wel over informeren, en dat doet Paul nu dus.

Lees meer…

Deel dit bericht: