Tot en met 24 januari kunnen schoolbesturen in regionaal verband subsidie aanvragen voor extra personeel in coronatijd. 

Er is voor het primair onderwijs maximaal 72 euro per leerling beschikbaar en in het voortgezet onderwijs 62 euro per leerling op basis van het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober 2019. In totaal is, inclusief mbo-instellingen, 210 miljoen euro beschikbaar.

Met dit geld kunnen scholen tijdelijk extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners en toezichthouders inhuren en gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld voor sport, techniek en cultuur. Doel is hiermee de continuïteit van het onderwijs mogelijk te maken en verlichting te bieden in de klas, waar vanwege de corona-uitbraak de druk op leraren en schoolleiders extra groot is.

Scholen moeten vaker fysiek en afstandsonderwijs combineren, leraren moeten vaker thuisblijven vanwege klachten, ziekte of quarantaine en vervanging is niet altijd makkelijk te vinden vanwege het lerarentekort. Met deze subsidieregeling wil het ministerie van OCW lesuitval bestrijden en onderwijsachterstanden zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen.

De subsidie kan worden aangevraagd door een RAP-regio (Regionale Aanpak Personeelstekort). Een school die nog niet deelneemt aan zo’n regio, kan zich tijdelijk aansluiten of met andere vestigingen een nieuwe regio vormen.

Lees meer…

 

 

 

 

Deel dit bericht: