De Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs is op 1 november in werking getreden.

Het doel van de regeling is om de terugkeer van herintreders naar het primair onderwijs aantrekkelijk te maken door schoolbesturen een tegemoetkoming te geven in de kosten voor begeleiding en ondersteuning.

Er is tot en met 31 december 2018 een subsidiebedrag van 1,25 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kan voor maximaal 500 herintreders een tegemoetkoming van 2500 euro worden aangevraagd.

Het indienen van een aanvraag vergt ongeveer een uur. De verantwoording vindt plaats via de reguliere jaarverslaggeving.

Lees meer…

Let op: in de online Toolbox zit een overzicht van HRM-gerelateerde subsidiemogelijkheden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: