De subsidieregeling voor doorstroomprogramma’s is op twee punten gewijzigd. Dat heeft te maken met de coronacrisis.

De eis dat een doorstroomprogramma ten minste 100 klokuren beslaat is aangepast. Deze eis had betrekking op het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs, maar het is nu mogelijk om de activiteiten in het tweede jaar te laten doorlopen. Een doorstroomprogramma mag ook minder dan 100 klokuren beslaan, als dat vanwege de coronacrisis niet anders kan.

Een andere wijziging betreft de aanvraagperiode voor 2020. Die is vanwege de coronacrisis verlengd tot en met 31 juli.

Lees meer…

Deel dit bericht: