Schoolbesturen voor primair onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor het opleiden en begeleiden van schoolleiders van buiten het onderwijs. Deze subsidieregeling is bedoeld om het tekort aan schoolleiders te verminderen.

In de subsidieregeling worden schoolleiders van buiten het onderwijs gedefinieerd als personen die de afgelopen drie jaar niet in het onderwijs hebben gewerkt als intern begeleider, leraar, schoolleider of adjunct-schoolleider.

Er is een aantal voorwaarden aan de subsidieregeling verbonden:

  • De schoolleider van buiten dient een aanstelling te hebben bij het bestuur;
  • Er moet een begroting ingediend worden;
  • De schoolleider dient ingeschreven te staan bij een van de opleidingen die in de bijlage van de subsidieregeling staan vermeld;
  • Er dienen afspraken gemaakt te zijn over onder meer begeleiding, studieverlof en verdeling van de kosten.

Het eerste tijdvak voor het aanvragen van de subsidie sluit op 15 oktober. Op 16 oktober start het volgende tijdvak, dat eindigt op 15 oktober 2023. Per schoolleider van buiten bedraagt de subsidie maximaal €20.000.

Lees meer…

Deel dit bericht: