In Bestuur en management, Nieuws, Veiligheid

Zeven regio’s in Nederland gaan de preventie van suïcide integraal aanpakken. Onder andere scholen hebben hierin een rol. 

Het initiatief Supranet Community van 113Online is gericht op betere herkenning en behandeling van mensen met suïcidaal gedrag. De integrale aanpak is gebaseerd op succesvolle voorbeelden uit onder meer Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Samen suïcide voorkomen

Het idee dat preventie van zelfmoord niet alleen de verantwoordelijkheid is van de zorgsector, wordt volgens 113Online steeds breder gedeeld.

‘Succesvolle suïcidepreventie werkt alleen in een zogeheten community-aanpak’, aldus 113Online. In de integrale aanpak hebben naast onder meer familie en naasten, GGD’s, wijk- of buurtteams, huisartsen en politie ook scholen hun verantwoordelijkheid.

De regio’s die deel uitmaken van Supranet Community zijn Zuidoost-Brabant, Zaanstreek/Waterland, Zeeland, Friesland, Den Haag, Haarlem/Zuid-Kennemerland en Groningen.

Lees meer…

Delen