In Kwaliteit en excellentie, Nieuws

De belangrijkste reden voor leraren om in de les tablets of laptops te gebruiken, is dat ze daarmee hun leerlingen onderwijs op maat kunnen bieden. Dat meldt Kennisnet.

Kennisnet hield in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een peiling naar de beweegredenen om gebruik te maken van tablets en laptops. Er werd gevraagd hoe vaak en hoe lang deze apparaten worden gebruikt, wat ermee gedaan wordt en wat de ervaringen ermee zijn.

Het kunnen bieden van onderwijs op maat werd het vaakst genoemd. Andere veelgenoemde redenen zijn:

  • Aantrekkelijker maken van het onderwijs
  • Beter aansluiten op de belevingswereld van leerlingen
  • Meer doen met ICT

Ruim 80 procent van de bevraagde leraren in het primair onderwijs zet deze apparaten in. Bij scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is dit bijna 90 procent.

Lees meer…

Delen