VVE verplichten botst met recht op gezinsleven – PO

Het lijkt juridisch niet mogelijk ouders te dwingen hun nog niet leerplichtige kind deel te laten nemen aan voor- of vroegschoolse educatie (VVE). Dat blijkt uit antwoord van onderwijsminister Mariëlle Paul op een vraag van Tweede Kamerlid Daan de Kort van de VVD. De...

NPO-subsidie voor capaciteitentesten – VO

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen subsidie aanvragen om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen. Deze subsidie komt uit de pot van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).In schooljaar 2019-2020 hebben basisschoolleerlingen geen eindtoets...