‘Meer focus nodig op gelijke kansen in onderwijs’

Van de leerkrachten van basisscholen in achterstandswijken signaleert 93 procent vaak kinderen met problemen op school, terwijl dit in reguliere wijken 59 procent is. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Stichting Kinderpostzegels Nederland, de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds.

Het onderzoek wijst uit dat leerkrachten van basisscholen in achterstandswijken sterk het gevoel hebben dat kinderen geen gelijke kansen hebben. ‘Dat komt doordat ouders met kinderen in achterstandswijken vaker te maken hebben met een complexe thuissituatie. Dit heeft zijn weerslag op hun ontwikkeling, gedrag en kansen voor de toekomst’, zo melden de opdrachtgevers van het onderzoek. Zij noemen de onderzoeksresultaten ‘ronduit zorgelijk’.

Volgens directeur Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds zijn gelijke kansen in het onderwijs ver te zoeken. ‘Het moet echt anders’, aldus de voormalige PvdA-voorzitter.

Lees meer…

‘Bonus voor leraren in achterstandswijken’

Leraren van basisscholen in achterstandswijken moeten een bonus krijgen. Daarvoor pleiten schoolbesturen in Rotterdam.

De besturen, waaronder die voor openbaar onderwijs in Rotterdam, hebben een manifest voor de Rotterdamse gemeenteraad opgesteld. Daarin staat dat leraren van basisscholen in achterstandswijken meer moeten verdienen dan leraren van ‘niks-aan-de-hand-scholen’.

‘Wij merken dat het moeilijk wordt om genoeg leraren te vinden en dat dit nóg moeilijker is op scholen waar de kinderen ze het hardst nodig hebben. Daarom vinden wij dat de beloning omhoog moet, daar waar het werk het meest uitdagend is’, zegt bestuurder Ton Groot Zwaaftink van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO), die ook namens de collegabesturen het woord voert, in het Algemeen Dagblad.

Lees meer…

Rector slaat alarm: zonder extra geld gaat het niet!

Directeur Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam overweegt te stoppen. ‘Ik pleeg roofbouw op mijn docenten en mezelf, terwijl dat geen nut heeft als de overheid nu niet helpt’, zegt hij in het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

‘Wat ik wil, is niet haalbaar zonder goede docenten en ik vind dat ik als directeur de boel belazer als ik blijf’, zo citeert het Onderwijsblad hem. OSG Hugo de Groot in de wijk Charlois wist zich de afgelopen jaren te ontwikkelen van een probleemschool in een achterstandswijk tot een veilige school met goede resultaten.

Dat OSG Hugo de Groot goede resultaten boekt, komt door zijn team. ‘We hebben bovengemiddeld goede docenten, qua IQ, EQ en accu. Ik vind ze super, maar we zijn geen supermensen.’ De docenten draaien volgens Van ’t Zelfde massaal overuren, maar geld om die te betalen zegt hij niet te hebben.

Zijn mogelijke besluit om te vertrekken noemt hij triest. ‘Waarom denk je dat er haast geen rector meer te vinden is? We zijn door die lumpsumregeling geen onderwijskundig, maar financieel leider geworden, terwijl de reguliere bekostiging simpelweg niet voldoet.’

Van ’t Zelfde sloeg al eerder alarm, omdat scholen in achterstandswijken volgens hem te weinig geld krijgen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt dat onzin. Hij wijst op het Leerplusarrangement voortgezet onderwijs, waarvoor dit jaar ruim 48 miljoen euro wordt ingezet.

‘Deze middelen worden verdeeld over ruim 250 vestigingen die 750 euro ontvangen per leerling woonachtig in een armoedeprobleemcumulatiegebied.’ Scholen ontvangen dit geld bovenop de reguliere bekostiging die volgens de staatssecretaris toereikend is om het reguliere programma te realiseren, zo schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer.

Lees het artikel in het Onderwijsblad.

‘Scholen in achterstandswijken krijgen genoeg geld’

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt dat scholen voor voortgezet onderwijs in sociaal zwakke wijken genoeg geld krijgen. Hij reageert daarmee op een artikel in de Volkskrant, waarin onder anderen rector Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam aan het woord komt.

Van ’t Zelfde zegt dat er ‘geen zak van klopt’ als directeuren van scholen in achterstandswijken zeggen dat ook hun leerlingen goed onderwijs krijgen. ‘Ik betaal jaarlijks 4 miljoen euro aan salarissen. Maar om goed onderwijs te kunnen geven zonder mijn mensen kapot te draaien, heb ik minimaal 1,6 miljoen euro méér nodig.’

Dekker weerspreekt in een brief aan de Tweede Kamer dat er te weinig geld is voor scholen in sociaal zwakke wijken. Hij wijst op het Leerplusarrangement voortgezet onderwijs, waarvoor dit jaar ruim 48 miljoen euro wordt ingezet.

‘Deze middelen worden verdeeld over ruim 250 vestigingen die 750 euro ontvangen per leerling woonachtig in een armoedeprobleemcumulatiegebied.’ Scholen ontvangen dit geld bovenop de reguliere bekostiging die volgens de staatssecretaris toereikend is om het reguliere programma te realiseren.

‘De drie scholen die in het betreffende artikel worden genoemd ontvangen aanvullende bekostiging uiteenlopend van bijna 400.000 tot bijna 600.000 euro per jaar. Dit zijn substantiële middelen die de scholen, afhankelijk van hun eigen keuzes, bijvoorbeeld kunnen inzetten voor extra docenten of om extra zorg te organiseren.’

Dekker benadrukt dat hij het niet eens is met de klacht dat de huidige financiering tekort zou schieten, ‘hoewel ik me realiseer dat scholen graag over nog meer middelen zouden willen beschikken.’

Rector hekelt mooie praatjes: ‘Klopt geen zak van!’

Rector Eric van ’t Zelfde van Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam zegt dat ‘er geen zak van klopt’ als directeuren van scholen in achterstandswijken zeggen dat ook hun leerlingen goed onderwijs krijgen.

Scholen voor voortgezet onderwijs in achterstandswijken liegen volgens hem collectief als zij dit stellen. In de Volkskrant wijst hij op zijn eigen school: ‘Ik betaal jaarlijks 4 miljoen euro aan salarissen. Maar om goed onderwijs te kunnen geven zonder mijn mensen kapot te draaien, heb ik minimaal 1,6 miljoen euro méér nodig.’

De Rotterdamse rector wijst erop dat hij geen geld heeft om in de school de zorg voor de leerlingen goed te organiseren. Zijn docenten draaien volgens hem algauw 60 uur per week. Wie er niet bereid is zich ‘helemaal de kolere te werken’, kan volgens Van ’t Zelfde maar beter een andere baan zoeken.

Alleen met 24 uur ‘vrijwilligerswerk’ per docent per week kan OSG Hugo de Groot het onderwijs geven waarmee kinderen van deze school kans maken op een succesvolle toekomst. Van ’t Zelfde kan hen daar niet voor betalen of extra docenten aanstellen: ‘Het is verdomd vervelend, maar het onderwijssysteem draait op goodwill.’

D66-Kamerlid Paul van Meenen wil naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant opheldering van staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Christelijk cement
Bestuursvoorzitter Henk Post van het christelijke schoolbestuur CVO Rotterdam zegt de situatie zoals Van ’t Zelfde die schetst niet te herkennen. ‘Onze resultaten zijn uitstekend, we geven kinderen kansen’, aldus Post op de website van de christelijke profielorganisatie Verus.

Het financiële probleem dat Van ’t Zelfde signaleert, ziet Post evenmin: ‘Er zou wel eens goed naar de gewichtenregeling gekeken moeten worden en er is inderdaad meer geld nodig, want ook op onze scholen wordt er door veel docenten langer gewerkt, maar van miljoenentekorten is bij ons geen sprake.’

Post voegt hieraan toe dat dat christelijke scholen toegevoegde waarde zouden hebben, ook in een stad als Rotterdam waar steeds minder belijdende christenen wonen. ‘Religie is cement, het helpt je te vormen, dat wordt zwaar onderschat’, aldus de christelijke bestuursvoorzitter.

Lees meer…