Onderzoek naar administratieve druk – PO

De Algemene Rekenkamer nodigt iedereen uit om met input te komen voor een onderzoek naar administratieve druk in het basisonderwijs. De Algemene Rekenkamer wil weten of signalen van te hoge administratieve lasten wijzen op een breder probleem. Hoeveel tijd zijn...

Rekenkamer kraakt opzet Nationaal Programma Onderwijs – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft de doelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) onvoldoende duidelijk gemaakt. Daardoor is het niet mogelijk te beoordelen of deze miljardeninvestering het gewenste effect heeft. Dat meldt de Algemene Rekenkamer op grond van het...

Lastig om doelmatigheid NPO te onderzoeken – PO/VO

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kent onvoldoende duidelijk geformuleerde maatschappelijke doelstellingen. Daardoor is het lastig om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma vast te stellen. Dat concludeert de commissie voor de Rijksuitgaven. Het...

Rekenkamer zeer kritisch over coronasubsidie onderwijs – PO/VO

De Algemene Rekenkamer is buitengewoon kritisch over de wijze waarop de scholen vorig jaar subsidie konden krijgen om bij leerlingen achterstanden weg te werken die het gevolg waren van de coronacrisis. De kritiek op de subsidieregeling verbindt de Rekenkamer aan het...