Over en uit voor katholiek bolwerk Aloysius College

De ongeveer 550 leerlingen van het Aloysius College in Den Haag gaan naar een andere school. Alleen de eindexamenkandidaten kunnen het schooljaar afmaken. Dat blijkt uit het noodplan dat het schoolbestuur woensdagmiddag heeft gepresenteerd, meldt Omroep West.

De regionale omroep voor de regio Den Haag meldt dat de niet-examenleerlingen op 23 november op een andere school beginnen. Er komt een website voor leerlingen en ouders waar zij alle informatie over de andere scholen in Den Haag en omgeving kunnen vinden.

Het Aloysius College is al lange tijd financieel niet meer levensvatbaar. Het aantal leerlingen is te laag, volgens de inspectie is het onderwijs er slecht en bovendien zijn het gebouw en het personeel te duur.

In het najaar van 2014 zou de school al dichtgaan, maar vermogende oud-leerlingen kwamen met een reddingsplan. Dat heeft de school echter niet kunnen redden.

Jezuïeten
Het Aloysius College werd opgericht in 1917. Het stond altijd bekend als een zeer gedegen rooms-katholiek bolwerk van de jezuïetenpaters. Het was een jongensschool. Pas in 1971 werden meisjes er toegelaten.

Er zaten verscheidene bekende Nederlanders op het Aloysius College, onder wie componist Louis Andriessen, topdiplomaat en oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, KVP-politicus Norbert Schmelzer en meer recent, toen ook meisjes er welkom waren, hockey-international Naomi van As.

Ondergang Haags katholiek bolwerk lijkt afgewend

Het rooms-katholieke Aloysius College in Den Haag lijkt van de ondergang gered: het schoolbestuur van deze van oorsprong jezuïetenschool omarmt een reddingsplan van de stichting Het AC gaat door, meldt Omroep West.

In oktober maakte rector Henk Kempink bekend dat het Aloysius College aan het einde van dit jaar dicht moest, omdat er geen geld meer was. De financiële problemen zijn het gevolg van een almaar dalend aantal leerlingen.

Het Aloysius College in de gegoede wijk Benoordenhout koos er bewust voor de vmbo-afdeling te behouden. Steeds meer ouders van kinderen met een havo- of vwo-advies kozen voor andere scholen zonder vmbo.

Reddingsplan
Stichting ‘Het AC gaat door’, waarin onder anderen personeel, ouders en (oud)leerlingen zijn verenigd, stelde de afgelopen weken een reddingsplan op. Daarin staat een nieuwe onderwijsvisie voor de komende jaren. Zo moet het Aloysius College een brede school worden en moet het onderwijsniveau omhoog. Een publiciteitscampagne moet voor een beter imago en meer leerlingen leiden.

Rector Kempink stapt op. ‘Nu de school een andere weg inslaat, hoort daar een nieuwe rector bij’, aldus de bestuursvoorzitter Hans Leijh tegenover Omroep West.

Jezuïeten
Het Aloysius College in Den Haag werd opgericht in 1917. Het stond altijd bekend als een zeer gedegen rooms-katholiek bolwerk van de jezuïetenpaters. Het was een jongensschool. Pas in 1971 werden meisjes er toegelaten.

Er zaten verscheidene bekende Nederlanders op het Aloysius College, onder wie componist Louis Andriessen, topdiplomaat en oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, KVP-politicus Norbert Schmelzer en meer recent, toen ook meisjes er welkom waren, hockey-international Naomi van As.

Katholiek bolwerk in Den Haag moet deuren sluiten

Het is het laatste schooljaar van het rooms-katholieke Aloysius College in Den Haag. Dit heeft rector Henk Kempink tegenover Omroep West bevestigd.

De school gaat dicht omdat het geld op is. ‘We zouden de school tot en met oktober 2015 misschien wel open kunnen houden,’ zegt Kempink tegen Omroep West. ‘Dat vind ik moreel onverantwoord, want dan moeten leerlingen en personeel midden in het schooljaar de school verlaten.’

Volgens hem is de teloorgang het gevolg van het beleid van zijn voorgangers. ‘Er zijn in het verleden fouten gemaakt op financieel gebied. Ik ben twee jaar geleden aangesteld en heb geprobeerd die financiële problemen recht te trekken. Dat is niet gelukt’, zo citeert Omroep West hem.

De regionale omroep meldt verder dat de scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving voorlopig geen leerlingen van het Aloysius College aannemen. Dat zegt voorzitter Arno Peters van VO Platform, het samenwerkingsverband van schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en omstreken.

Hij spreekt van een ‘omvangrijke operatie’ om nieuwe scholen voor de ruim 700 leerlingen van het Aloysius College te vinden. ‘Dat moeten we niet in alle haast doen. De wethouder van onderwijs zal met schoolbesturen om de tafel gaan om tot een integrale oplossing te komen’, aldus Peters tegen Omroep West.

Jezuïeten
Het Aloysius College in Den Haag werd opgericht in 1917. Het stond altijd bekend als een zeer gedegen rooms-katholiek bolwerk van de jezuïetenpaters. Het was een jongensschool. Pas in 1971 werden meisjes er toegelaten.

Er zaten verscheidene bekende Nederlanders op het Aloysius College, onder wie componist Louis Andriessen, topdiplomaat en oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, KVP-politicus Norbert Schmelzer en meer recent, toen ook meisjes er welkom waren, hockey-international Naomi van As.