Kamer steunt volledige heropening voortgezet onderwijs – VO

De Tweede Kamer steunt in grote meerderheid de volledige heropening van het voortgezet onderwijs. Een motie van de SP tegen het loslaten van de 1,5 metermaatregel is verworpen. De motie van SP-Kamerlid Peter Kwint was grotendeels ingegeven door bezwaren van de...

Het valt niet mee om anderhalve meter afstand te bewaren – VO

Het handhaven van de anderhalvemetermaatregel is in het voortgezet onderwijs ‘een grote tot zeer grote uitdaging’, meldt de VO-raad op basis van een enquête onder schoolleiders. Zij geven aan dat het handhaven van voldoende afstand in de klas om de kans op...