Nieuwe scholingsbijeenkomsten Onderwijsjuristen

De Onderwijsjuristen organiseren drie nieuwe scholingsbijeenkomsten. Wacht niet te lang met aanmelden, want er is altijd veel animo voor!

De scholingsbijeenkomsten zijn bij VOS/ABB in Woerden:

Deelname kost 55 euro per persoon (btw-vrij). U kunt zich aanmelden via bovenstaande links naar alle informatie over de respectievelijke scholingsbijeenkomsten.

Let op: de scholingsbijeenkomsten zijn alleen voor VOS/ABB-leden. Als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u er helaas niet aan deelnemen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Publieke WGA-verzekering voor één jaar onmogelijk

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht werkgevers die voor hun WGA-verzekering overstappen naar het UWV minimaal drie jaar publiek verzekerd te zijn.

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon meldt dat Asscher met de maatregel de sluiproute naar een eenjarige WGA-verzekering bij het UWV heeft afgesneden. De maatregel volgt op berichtgeving waarin Aon werkgevers wees op de financiële voordelen van een eenmalige overstap naar het UWV in 2016.

De maatregel leidt ertoe dat veel werkgevers een besparingsmogelijkheid op korte termijn wordt ontnomen, maar op lange termijn heeft het volgens Aon voordelen. Het betekent, aldus Aon, ‘de redding van het hybride financieringsstelsel’. Dat geeft volgens Aon werkgevers meer mogelijkheden om met re-integratie de regie te behouden over hun arbeidsongeschikte ex-werknemers. Hiermee kan de schadelast worden beheerst.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Met loonregres veel geld besparen op WGA-premie

Als sprake is van verzuim doordat een werknemer een ongeval heeft gehad, kan het voor de werkgever lonend zijn de gedifferentieerde WGA-premie van het UWV aan te laten passen. Als VOS/ABB-lid kunt u hiervoor met ledenkorting BSA Schaderegeling inschakelen – dat kan u vele duizenden euro’s schelen!

Indien u als werkgever bent angesloten bij het UWV voor de uitvoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), betaalt u naast de basispremie voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) nog een een gedifferentieerde premie.

De hoogte van die gedifferentieerde premie is afhankelijk van de instroom in de WGA: uw premie wordt hoger naarmate meer medewerkers de WGA instromen. Gedurende de maximaal tien jaar waarin een WGA-uitkering loopt, beïnvloedt die uw gedifferentieerde premie nadelig.

Loonregres
Is uw medewerker uitgevallen door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan kan BSA Schaderegeling loonregres voor u verzorgen. Dan is verlaging van de gedifferentieerde premie in de meeste gevallen mogelijk.

Om verlaging van uw premie te realiseren, kan BSA voor u een compensatieverzoek
gedifferentieerde premie indienen bij de Belastingdienst.

Vele duizenden euro’s!
BSA Schaderegeling heeft voor het bij VOS/ABB aangesloten Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland – cluster 4 (RENN4) een dergelijke zaak met succes afgerond. Controller Tobias Smits: ‘In het eerste jaar kregen we 12.000 euro terug, voor de jaren daarna nog veel meer. Als klant hoefden we daar bijna niets voor te doen. Terwijl je er wel veel voor terugkrijgt.’

BSA schaderegeling werkt op basis van no cure no pay. De kortingsregeling voor VOS/ABB-leden bestaat uit een lagere fee als de claim met succes wordt afgesloten. Normaal gesproken rekent BSA Schaderegeling een fee van 30 procent, maar voor VOS/ABB-leden is dat 25 procent. Omdat er sprake kan zijn van zeer forse bedragen, kan dit een ledenvoordeel van duizenden euro’s opleveren!

Het VOS/ABB-voordeel komt geheel ten goede aan uw organisatie. Voor VOS/ABB zelf is er geen financieel voordeel aan verbonden. VOS/ABB biedt deze kortingsregeling aan, omdat scholen hun geld meer dan hard nodig hebben voor het realiseren van goed onderwijs. Het is zonde om onnodig hoge premies te betalen!

Meer informatie staat in een brochure van BSA Schaderegeling. Op de website van BSA Schaderegeling kunt u een rekenvoorbeeld zien.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Pas op voor torenhoge nota’s van Loyalis!

Het blijkt buitengewoon raadzaam om nota’s van Loyalis extra goed te controleren op hun juistheid. De Helpdesk van VOS/ABB kreeg daarover een tip van de openbare Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee.

Deze school  heeft afgelopen jaar bij Loyalis een collectieve verzekering afgesloten voor het Invaliditeitspensioen Aanvullingsplan (IPAP). Toen de school in augustus de eerste premievoorschotnota ontving, was die veel hoger dan verwacht. Bij navraag bleek dat er een fout was gemaakt. Er kwam een correctienota.

Vorige week echter bleek dat ook de premievoorschotnota voor 2014 met ongeveer 40.000 euro twee keer zo hoog was als de 20.000 euro waar de school rekening mee had gehouden. Loyalis bood excuses aan voor het ongemak en stuurde wederom een correctienota.

Loyalis laat aan VOS/ABB weten dat een intern onderzoek is gestart om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen. Mogelijk dat 10 andere werkgevers eveneens een foutieve factuur hebben ontvangen. Deze werkgevers hebben ook excuses gekregen. Ze zijn door Loyalis persoonlijk op de hoogte gesteld en ontvangen zo snel mogelijk definitief bericht.

De Helpdesk adviseert alle scholen die een contract met Loyalis hebben, de nota’s van dit bedrijf goed te controleren. Dit advies geldt overigens voor alle facturen die binnenkomen, ook van andere bedrijven.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl