Partij voor de Dieren: Artikel 23 aanpassen – PO/VO

In het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren (PvdD) staat dat artikel 23 van de Grondwet moet worden aangepast. ‘De vrijheid van onderwijs mag niet misbruikt worden om te discrimineren’, zo meldt de PvdD, die ook tegen intentieverklaringen van...

ChristenUnie staat pal voor artikel 23 – PO/VO

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie (CU) staat prominent vermeld dat grondwettelijke verankering van de vrijheid van onderwijs ongewijzigd moet blijven bestaan. De vrijheid van onderwijs volgens artikel 23 van de Grondwet is volgens de ChrsitenUnie...

Onderzoek naar vrijheid en gelijkheid in onderwijs – PO/VO

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) start een onderzoek naar vrijheid en gelijkheid in het onderwijs. Dit onderzoek richt zich op wenselijke uitgangspunten volgens burgers en onderwijsprofessionals. De vrijheden en verantwoordelijkheden van scholen zijn in...