COA: Onderwijs aan asielkinderen nu niet altijd mogelijk

De grote toestroom van vluchtelingen maakt het soms onmogelijk om kinderen adequate voorzieningen te bieden, zoals onderwijs. Dat stelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in reactie op een oproep van een verbond van 158 organisaties om vluchtelingenkinderen...

Dekker benadrukt belang van onderwijs aan asielzoekers

Op grond van internationale verdragen hebben vluchtelingen tot 18 jaar, ongeacht hun verblijfsstatus, recht op een passende plek in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. Dat benadrukken minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van...