Handreiking vangnetbepaling samenwerkingsverbanden – PO

Er is een handreiking beschikbaar over de vangnetbepaling voor aanvullende bekostiging vanuit samenwerkingsverbanden. Bij deze handreiking horen een instructie en rekentool. Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs (swv’s) moeten vanwege de vereenvoudiging...

Bekostiging Oekraïense leerlingen – PO/VO

Scholen kunnen reguliere nieuwkomersbekostiging krijgen voor Oekraïense leerlingen. Het is ook mogelijk om maatwerkbekostiging aan te vragen. De reguliere nieuwkomersbekostiging wordt 4 keer per jaar uitgekeerd op basis van 4 peildata. Op de website van DUO staat hoe...

Regeling bekostiging personeel 2022-2023 – PO

De eerste Regeling bekostiging personeel PO 2022-2023 is gepubliceerd. De bedragen zijn nog niet definitief, omdat de loon- en prijsbijstelling (indexatie) over 2022 nog niet is vastgesteld en uitgekeerd. Dit volgt medio juni, na de Voorjaarsnota van het kabinet. Het...