Handreiking allocatiebeleid – PO

De PO-Raad stelt de handreiking Allocatiebeleid schoolorganisaties primair onderwijs beschikbaar. Deze handreiking kan dienen als naslagwerk en bevat een stappenplan. Allocatiebeleid gaat over het verdelen van geld vanuit de stichting naar de scholen of naar een...

Aanvulling overgangsrecht vereenvoudigde bekostiging – PO

De overgangsregeling met betrekking tot de vereenvoudigde bekostiging van het primair onderwijs kan onbedoeld forse negatieve effecten hebben voor een bestuur. Daarom is er voor 2024 aanvullende bekostiging. Besturen waarvoor de overgangsbekostiging in 2024 lager is...

Definitieve regeling bekostiging 2023 – PO

De definitieve Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Bijna alle bekostigingselementen zijn met 6,3567% verhoogd. Sinds dit jaar heeft de bekostiging niet meer een personele en materiële component, maar één vaste voet en één bedrag per leerling. Wel is...

Negatieve prijsbijstelling 2024 – PO

De prijsbijstelling 2024 voor het primair onderwijs bedraagt -0,14%. Dat blijkt uit de Macro-Economische Verkenning 2024 van het Centraal Planbureau. De bekostiging van het primair onderwijs kent een indexatie van de loongevoelige bekostiging en een indexatie van de...