Geen sanctie als onderwijs aan Oekraïners niet lukt – PO/VO

Schoolbesturen zullen niet worden gekort op de bekostiging als het hun niet lukt om onderwijs aan nieuwkomers te organiseren. Dat blijkt uit de ontwerpregeling voor tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden, die onderwijsminister Dennis...

Handreiking vangnetbepaling samenwerkingsverbanden – PO

Er is een handreiking beschikbaar over de vangnetbepaling voor aanvullende bekostiging vanuit samenwerkingsverbanden. Bij deze handreiking horen een instructie en rekentool. Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs (swv’s) moeten vanwege de vereenvoudiging...

Bekostiging Oekraïense leerlingen – PO/VO

Scholen kunnen reguliere nieuwkomersbekostiging krijgen voor Oekraïense leerlingen. Het is ook mogelijk om maatwerkbekostiging aan te vragen. De reguliere nieuwkomersbekostiging wordt 4 keer per jaar uitgekeerd op basis van 4 peildata. Op de website van DUO staat hoe...