Extra online bijeenkomst bestuurders-cao – PO/VO

Vanwege grote belangstelling is er op 17 februari een extra online bijeenkomst over de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs. Ook deze extra bijeenkomst wordt georganiseerd door José van Snek van de Onderwijsjuristen en HRM-expert Ivo Israel. De doelgroep bestaat uit...

Regionale kennisnetwerken Besturen – PO

De regionale kennisnetwerken Besturen komen dit schooljaar nog twee keer bijeen: in januari/februari en in mei/juni. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.  Deze regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor schoolbesturen om kennis en ervaring rondom bestuurlijke...