SP: schoolbestuurders onder onderwijs-cao – PO/VO

In het verkiezingsprogramma van de SP staat onder andere dat schoolbestuurders onder een van de onderwijs-cao’s moeten vallen. Daarmee wil de partij van Lilian Marijnissen ervoor zorgen dat geld voor onderwijs niet meer besteed wordt aan ‘hoge beloningen...

Sterker samenspel bestuur en schoolleider – PO/VO

Versterking van het samenspel tussen schoolbesturen en schoolleiders is van groot belang voor afstemming van strategie en beleid. Dat is nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit melden de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de VO-raad in De...

Extra online bijeenkomst bestuurders-cao – PO/VO

Vanwege grote belangstelling is er op 17 februari een extra online bijeenkomst over de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs. Ook deze extra bijeenkomst wordt georganiseerd door José van Snek van de Onderwijsjuristen en HRM-expert Ivo Israel. De doelgroep bestaat uit...