Minister maakt drempel voor spoedaanwijzing te laag – PO/VO

De minister van OCW zou alleen bij een ernstig vermoeden van wanbeheer een schoolbestuur een spoedaanwijzing kunnen geven, en niet al bij een redelijk vermoeden. Dat staat in een amendement van de SGP op de voorgestelde Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium...