Iets minder leerlingen kiezen voor bètatechniek – VO

Het aandeel leerlingen in het vmbo dat kiest voor bètatechniek, is na een lichte stijging weer iets gedaald. Bij havo en vwo is ook sprake van een lichte daling van het aandeel leerlingen dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek. Dat...

Girlsday in teken van duurzame energie

Circa 11.000 meisjes hebben donderdag een kijkje genomen bij een van de 300 bedrijven in het hele land die aan Girlsday 2017 meededen.Het startsein van de landelijke actie werd gegeven in het Ingenieur Topshuis bij de stormvloedkering in de Oosterschelde. Meisjes uit...