Minder onbevoegd gegeven lessen – VO

Het aandeel lessen in het voortgezet onderwijs dat onbevoegd wordt gegeven, is de periode 2014-2021 afgenomen van 5,5% tot 3,7%. Dat blijkt uit de nieuwste Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO). In 2021 werd 87,6% van de lesuren gegeven door een docent die...

Wiersma: ‘Leeuwendeel leraren heeft bevoegdheid’ – PO/VO

Het leeuwendeel van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs heeft een bevoegdheid. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in reactie op vragen van Tweede Kamerlid Peter Kwint van de SP. De vragen van de SP’er volgden op een bericht van de NOS over...

Subsidie om juiste bevoegdheid te halen – VO

Leraren in het voortgezet onderwijs die niet de juiste bevoegdheid hebben, kunnen ook in 2022 nog subsidie krijgen voor een kort scholingstraject. Het ministerie van OCW heeft de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo verlengd tot en met het kalenderjaar 2022....

Schoolleiders en leraren blij met teambevoegdheid – PO/VO

Teambevoegdheid heeft ervoor gezorgd dat de samenwerking tussen docenten op 10-14-scholen veel soepeler verloopt. Dat blijkt uit de eerste tussenmeting van teambevoegdheid.Scholen voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar ervaren de regels voor bevoegdheden en...

Commissie wordt het niet eens over bevoegdheden leraren – PO/VO

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is er niet in geslaagd een eensluidende uitwerking te formuleren van het advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad. Daarom is de commissie er voortijdig mee gestopt. De demissionaire onderwijsministers Ingrid van Engelshoven...