Regionale bijeenkomsten over Sterrenschool 2.0

De leden van de Regiegroep, waarin ook VOS/ABB participeert, noemen zichzelf ‘enthousiaste ambassadeurs van de Sterrenschool’. Zij willen  mensen uit het onderwijs graag informeren over de mogelijkheden van het concept en de implementatie ervan en hebben daarom deze miniconferenties van één middag op de agenda gezet.

De Sterrenschool is een school waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn geintegreerd tot één cultuur. Het kindcentrum is het hele jaar open, vervult een spilfunctie in de buurt en zet academici en vakspecialisten in. De bedenkers willen hiermee een hogere onderwijskwaliteit (vijfsterrenonderwijs) leveren voor het huidige budget.

Voor de bijeenkomsten zijn toonaangevende sprekers uitgenodigd, maar ook mensen die in de praktijk al begonnen zijn met het concept. Deze pioniers vertellen over hun ervaringen.

De miniconferenties zijn op 10 november in Amersfoort, 17 november in
Leeuwarden en in Eindhoven en op 24 november in Amsterdam en in Zutphen. De
ontvangst is vanaf 14.00, het inhoudelijke progamma van 14.30 uur tot 17.00 uur.
De kosten xokm 95 euro (exclusief BTW) per persoon. U ontvangt dan ook een exemplaar van het boek Sterrenschool 2.0, waarin het concept én de implementatie verder is uitgewerkt. Het maximum aantal deelnemers per bijeenkomst is 60. Schrijf dus snel in, want vol is vol. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met nadere informatie over de locatie.

Inschrijven voor de regiobijeenkomsten Sterrenschool 2.0

Voor meer informatie kijkt u op www.desterrenschool.nl.

Bijlagen