Bijeenkomsten kennisnetwerken Besturen – PO

VOS/ABB organiseert ook dit schooljaar periodieke bijeenkomsten voor de kennisnetwerken Besturen voor het primair onderwijs. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor schoolbesturen om kennis en ervaring rondom bestuurlijke...

Bijeenkomst over dossiervorming en AVG – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB organiseren een digitale bijeenkomst over dossiervorming in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Let op: het maximumaantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. U kunt zich er niet meer voor...