BRON wordt ROD in januari – PO

Vanaf 3 januari wordt het register BRON voor het primair onderwijs vervangen door het nieuwe Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. Het nieuwe systeem zal de administratieve last voor scholen verminderen. De scholen worden na de kerstvakantie gefaseerd...

Pas op dat BRIN-nummer niet verdwijnt! – PO

Vlak voor de kerstvakantie laat DUO weten welke BRIN-nummers met ingang van volgend schooljaar van rechtswege worden opgeheven. Elk jaar zijn er schoolbesturen die zich hierdoor laten overvallen. Het is zaak om dan snel in actie te komen! In het komende decembernummer...