Scholen bepalen hoe zij burgerschap invullen – PO/VO

Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij invulling geven aan de kerndoelen op het gebied van burgerschap. Dat herbevestigt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Jelle Soepboer van Nieuw Sociaal Contract (NSC). De...

Burgerschapsonderwijs ‘socialisatie door overheid’ – PO/VO

Het huidige burgerschapsonderwijs degradeert scholen tot uitvoerders en leerlingen tot objecten van socialisatie door de overheid. Dat stellen bestuursvoorzitter Berend Kamphuis en bestuurslid Mark Buck van de christelijke profielorganisatie Verus in Christelijk...

Ervaringen met burgerschapsonderwijs delen – PO/VO

Nieuwssite Nu.nl is op zoek naar directeuren en leraren die willen vertellen over hun ervaringen met burgerschapsonderwijs. De oproep van Nu.nl volgt op de publicatie in april van het inspectierapport De Staat van het Onderwijs 2022 (SvhO). In de SvhO staat dat onder...

Nieuwe burgerschapswet in onderzoekskaders inspectie – PO/VO

De eisen uit de nieuwe burgerschapswet zijn opgenomen in de onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs. De demissionaire onderwijsministers hebben de geactualiseerde kaders naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.Na de Tweede Kamer is onlangs ook de Eerste...