Aangepaste CAO PO 2019-2020 online beschikbaar – PO

De aangepaste CAO PO 2019-2020 is online beschikbaar. De aanpassing volgt op het akkoord dat de sociale partners in november bereikten over een verlenging van de cao. De CAO PO 2019-2020 moest worden aangepast vanwege de volgende afspraken: Uitkering van eenmalige...

Sociale partners ondertekenen nieuwe cao

De sociale partners hebben de nieuwe cao voor het primair onderwijs ondertekend.In het cao-akkoord staat onder andere dat de salarissen voor alle medewerkers per 1 januari 2020 met 4,5 procent omhoog zijn gegaan. Ook is afgesproken dat iedereen in februari een...