Publicatie regeling bekostiging 2024 in juli – PO

Het ministerie van OCW zal de publicatie van de definitieve Regeling bekostiging WPO en WEC 2024 niet in juni publiceren, zoals eerder was aangekondigd publiceren, maar in juli. Dat kan gevolgen hebben voor de liquiditeit van sommige besturen. Zoals gebruikelijk volgt...

Onderzoek naar ervaringen werkverdelingsplan – PO

Het Arbeidsmarktplatform PO onderzoekt de ervaringen met het werkverdelingsplan. De onderzoekers nodigen schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, vakleraren en OOP’ers uit om mee te doen aan een focusgroep om ervaringen en tips te delen. Dat meldt de PO-Raad. Vijf...

Onderhandelingen nieuwe CAO PO begonnen – PO

De sociale partner zijn begonnen aan de onderhandelingen voor een nieuwe CAO PO. De huidige cao voor het primair onderwijs loopt in oktober af. De inzet van de PO-Raad is onder andere dat medewerkers meer ruimte en faciliteiten krijgen om zich te blijven...

Grote tevredenheid over onderwijs-cao’s – PO/VO

Het onderwijs is de sector met de meeste werknemers die tevreden zijn over de cao die op hen van toepassing is. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het onderwijs is 91,4% van de werknemers tevreden of heel tevreden over hun cao. Daarmee staat...

Verschillen oude en nieuwe cao – PO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen de laatste tijd veel vragen over de verschillen tussen de CAO PO 2022-2023 en de CAO PO 2023-2024. Daarom hebben ze die verschillen nu in een handig schema gezet. Het schema is beschikbaar voor leden van...