‘Niet minder, maar meer centrale examens’ – PO/VO

Leerlingen zouden in hun schoolcarrière niet één keer, maar vier keer centraal examen moeten doen. Dat betogen lerarenopleider Ton van Haperen en emeritus hoogleraar Jaap Scheerens in een opiniestuk in de Volkskrant. Zij reageren met hun stuk op het voorstel van...

Ook in 2022 aangepast eindexamen – VO

Ook dit schooljaar mogen examenleerlingen één of meer vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak en ze krijgen een extra herkansing. Dat heeft onderwijsminister Slob besloten vanwege de coronasituatie. Scholen hebben te maken met lokale corona-uitbraken waardoor...

Extra informatie over schrappen centraal examen – VO

Het ministerie van OCW heeft extra informatie gepubliceerd over het schrappen van het centraal examen in het voortgezet onderwijs. In het Servicedocument VO examens – aanpak Coronavirus staat een samenvatting van de maatregel. Het gaat ook in op de...