Ook dit schooljaar mogen examenleerlingen één of meer vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak en ze krijgen een extra herkansing. Dat heeft onderwijsminister Slob besloten vanwege de coronasituatie.

Scholen hebben te maken met lokale corona-uitbraken waardoor fysiek onderwijs niet altijd mogelijk is. Er is volgens Slob sprake van leervertragingen, terwijl de onzekerheid over het verloop van het schooljaar toeneemt. ‘Het is duidelijk dat ook examenjaar 2022 geen business as usual is’, schrijft Slob aan de Tweede Kamer. Daarom geeft hij nu duidelijkheid over de examenvoorwaarden voor dit jaar.

Aanpassingen examen 2022

De belangrijkste aanpassingen zijn:
* een extra herkansing: leerlingen mogen twee vakken herkansen in plaats van één.
* spreiden van examens over meerdere tijdvakken
* een derde tijdvak voor herkansingen.

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Een kandidaat kan naar keuze het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Dat kan een oplossing zijn als een leerling ziek is of in quarantaine moet.

Ook zijn er aanpassingen voor de beroepsgerichte profielvakken in het vmbo, die dit jaar voor de helft worden afgesloten met een centraal examen en voor de helft met een schoolexamen.

Meer informatie over de aanpassingen in het eindexamen 2022

Deel dit bericht: