Armoede onder kinderen neemt toe – PO/VO

Het aandeel kinderen dat in armoede leeft, stijgt in 2024 tot 7,1%. Dat komt doordat tijdelijk beleid gericht op de laagste inkomens wegvalt, meldt het Centraal Planbureau (CPB). In 2022 en 2023 is een toename van de armoede voorkomen door maatregelen voor huishoudens...

Grote verschillen in aantallen ‘stapelaars’ – VO

Scholen voor voortgezet onderwijs verschillen sterk in het aantal leerlingen dat na het behalen van hun eerste diploma doorstroomt naar een hoger onderwijsniveau (‘stapelen’). Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB), dat in het kader hiervan spreekt van...

Raad van State bezorgd over extra miljardenuitgaven – PO/VO

De Raad van State (RvS) is bezorgd over de extra miljardenuitgaven die het nieuwe kabinet heeft aangekondigd en roept daarom op tot begrotingsdiscipline. Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde er onlangs al voor dat de staatsschuld enorm kan stijgen als de plannen...

CPB voorziet sterke toename werkgelegenheid onderwijs – PO/VO

De plannen in het coalitieakkoord leiden tot een sterke toename van de werkgelegenheid in het onderwijs en andere delen van de publieke sector. Het is echter maar de vraag of de plannen uitvoerbaar zijn, meldt het Centraal Planbureau (CPB). De nieuwe coalitie van VVD,...