Recordaantal antisemitische incidenten – PO/VO

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) signaleert een recordaantal antisemitische incidenten, vooral op scholen. Het CIDI heeft de meldingen geïnventariseerd in de Monitor Antisemitische Incidenten 2023. Het aantal meldingen van antisemitisme...

CIDI: Sterke toename antisemitisme in scholen – PO/VO

Het aantal antisemitische incidenten is sinds de oorlog tussen Hamas en Israël sterk gestegen, met name in scholen. Dat meldt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Vergeleken met het maandgemiddelde van de afgelopen drie jaar is het aantal...

Meer antisemitische incidenten op scholen – PO/VO

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) maakt zich zorgen over het toenemend aantal antisemitische incidenten op scholen. Bijna altijd betreft het pestgedrag van medeleerlingen richting kinderen van Joodse afkomst. Dat blijkt uit de Monitor Antisemitische...

Aantal antisemitische incidenten op scholen stabiel

Het aantal antisemitische incidenten op of rond scholen lag vorig jaar op 11. In het jaar daarvoor waren het er 12, terwijl dit aantal in 2017 op 17 lag. Dat staat in de Monitor antisemitische incidenten 2019 van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI)....