Meisjes slagen met iets hoger eindcijfer dan jongens

In het schooljaar 2016-2017 was het gemiddelde eindcijfer van geslaagden bij de meisjes hoger dan bij de jongens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het gecombineerde gemiddelde van het schoolexamen en het centraal schriftelijke examen.

De cijfers waren gemiddeld het hoogst op het vwo, met gemiddeld een 6,9 voor de meisjes en een 6,8 voor de jongens. Op de havo en het vmbo-g en –k waren deze het laagst. Op al deze niveaus haalden de meisjes een 6,6 en de jongens een 6,5. Op het vmbo-b was er geen verschil tussen de eindcijfers van meisjes en jongens.

Verder meldt het CBS dat meisjes vaker het vwo- of havo-examen doen, terwijl jongens meer vertegenwoordigd zijn op het vmbo-b en -k. Van de eindexamenkandidaten op het vwo was 53 procent een meisje, op het vmbo-b was dit 43 procent.

Lees meer…

 

Cijfers schoolexamens eerder doorgeven

Scholen voor voortgezet onderwijs moeten de cijfers van de schoolexamens voortaan eerder doorgeven: niet drie maar tien dagen vóór aanvang van de centrale examens.

De cijfers van de schoolexamens moeten dit schooljaar uiterlijk op 30 april 2018 zijn aangeleverd via Mijn DUO.

Het is nog mogelijk om de aangeleverde gegevens tot uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van de centrale examens te veranderen. Daarna kan dat ook nog wel, maar alleen met toestemming van de Inspectie van het Onderwijs.

Lees meer…

Cijfers vwo 5 nu belangrijk voor studiekeuze

Leerlingen die een universitaire studie willen gaan doen waarvoor een studentenstop geldt, kunnen maar beter al in de vijfde klas van het vwo zorgen voor mooie cijfers. Die worden voortaan namelijk gebruikt voor de selectieprocedure. VO-scholen wordt geadviseerd dit onder de aandacht te brengen van hun leerlingen, meldt Trouw.

Het zou gaan om studies met een numerus fixus, waarvoor hogescholen en universiteiten met ingang van komend jaar niet meer mogen loten. Zij moeten nu een selectie maken uit de aanmeldingen en dat kost meer tijd. Daarom moeten de leerlingen zich voortaan al voor 15 januari aanmelden, waarna ze op 15 april te horen krijgen of ze worden toegelaten.

Er zijn dan nog geen eindexamencijfers beschikbaar en dus worden de cijferlijsten van 5-vwo bij de selectie betrokken. Er wordt overigens niet uitsluitend op cijfers geselecteerd. Ook motivatie of geschiktheid tellen mee. Cijfers worden wel gezien als het meest objectieve criterium.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft inmiddels bij de omliggende vo-scholen onder de aandacht gebracht dat straks de cijfers van 5-vwo worden opgevraagd. Volgens Trouw heeft dat ertoe geleid dat een leerling van het Emmauscollege in Rotterdam vrijwillig is blijven zitten. Ze wil haar cijfers verbeteren om meer kans te maken bij de studie geneeskunde.

Leraren geven aan leuke leerlingen hogere cijfers

Leerlingen in het voortgezet onderwijs die dezelfde eigenschappen en interesses hebben als hun leerkracht, vergroten daarmee de kans hoge cijfers te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Harvard’s Graduate School of Education en het tevens in Boston gevestigde onderwijsadviesbureau Panorama.

Onderzoeker Hunter Gehlbach benadrukt dat de relatie tussen mensen sterker wordt als zij gemeenschappelijke eigenschappen en interesses hebben. Dit geldt ook voor leraren en leerlingen. Hoewel van leraren niet kan worden verwacht dat ze fan worden van Justin Bieber, blijkt volgens Gehlbach dat ze meer eigenschappen en interesses met hun leerlingen delen dan vaak wordt gedacht.

Uit zijn onderzoek komt naar voren dat leraren positiever zijn over leerlingen met wie zij eigenschappen en interesses delen. Dit heeft volgens Gehlbach ook invloed op de cijfers die leraren geven. Aan leerlingen met wie zij zich verwant voelen, geven leraren over het algemeen hogere cijfers dan aan leerlingen die gevoelsmatig verder van hen af staan.

Werkloosheid onderwijs licht gedaald

De werkloosheid in het onderwijs is in september licht gedaald. De start van het schooljaar heeft zo’n 200 mensen in de onderwijssector uit de ww-uitkeringen gehaald: een daling van 1,2 procent. Dat blijkt uit de maandcijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Toch zijn er nog steeds 17.200 werklozen in de sector onderwijs, en dat is meer dan in september vorig jaar, toen er 14.100 werklozen waren. Andere sectoren vertonen hetzelfde beeld, maar behalve onderwijs laten alleen de bouwnijverheid en de financiële en zakelijke dienstverlening in september een lichte daling van de werkloosheidscijfers ten opzichte van augustus zien.

Bekijk alle cijfers van het CBS.

 

 

Allochtone leerlingen krijgen hogere cijfers

Dat melden onderzoekers Truus Harms en Lyset Rekers-Mombarg van het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) in het juninummer van het blad Didaktief.  Zij presenteren hun resultaten donderdag 19 juni op de Onderwijs Research Dagen in Eindhoven. Hun belangrijkste conclusie is dat docenten (ijverige) allochtone leerlingen bewust of onbewust overwaarderen.

Gemiddeld halen scholieren in het voortgezet onderwijs 0,1 punt hoger bij het schoolexamen dan bij het centraal schriftelijk. Bij allochtone leerlingen is dit verschil groter: gemiddeld 0,2 tot 0,3 punt. Dit geldt voor alle schooltypen, maar op havo en vmbo-tl en vmbo-gl is het gat nog groter: 0,6 punt bij Turkse leerlingen en 0,4 punt bij Marokkaanse leerlingen.

De onderzoekers keken ook specifiek naar exacte vakken, moderne talen en economische vakken. Dan blijken de verschillen zelfs op te lopen tot bijna 1 cijferpunt. Docenten blijken zich niet bewust van de grotere verschillen.

IJver

Harms en Rekers-Mombarg keken onder meer naar de gegevens van ruim 15.000 leerlingen uit het landelijke VOCL-’99 schoolloopbaanonderzoek (Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen) en van landelijke vwo-eindexamencijfers uit 2006, en zij bevroegen docenten.

Op grond daarvan noemen ze enkele verklaringen voor de grotere verschillen. Leerlingen met een relatief groot gat tussen beide examencijfers, bleken ook al lagere scores te halen bij enkele objectieve – landelijk identieke en genormeerde – toetsen in de onderbouw.

Daarnaast vallen deze leerlingen op door hun werkhouding: ze willen goed presteren, zijn sterker gericht op het herhalen en inprenten van de lesstof, en ze besteden meer tijd aan huiswerk. Dit geldt overigens voor allochtone én autochtone leerlingen. Maar allochtone leerlingen zijn ijveriger en ze scoren vaker laag op de objectieve toetsen.

Hun rapportcijfers wijken echter nauwelijks af. Dit bevestigt de indruk dat docenten (ijverige) allochtone leerlingen – bewust of onbewust – overwaarderen. Allochtone leerlingen hebben volgens docenten bovendien meer moeite met het talige karakter van de vragen op het centraal examen.

Opvallend is – volgens de onderzoekers – dat de scholen met weinig extra cijferverschil ‘strenge’ scholen zijn. Ze houden onverkort vast aan een bepaald niveau op het schoolexamen en selecteren leerlingen al in de onderbouw.

Het blad Didaktief is te bestellen via www.didaktief.nl.