Negatieve prijsbijstelling 2024 – PO

De prijsbijstelling 2024 voor het primair onderwijs bedraagt -0,14%. Dat blijkt uit de Macro-Economische Verkenning 2024 van het Centraal Planbureau. De bekostiging van het primair onderwijs kent een indexatie van de loongevoelige bekostiging en een indexatie van de...

Zonder extra beleid meer arme kinderen in 2024 – PO/VO

Het aantal kinderen in armoede stijgt zonder aanvullend beleid tot 7 procent in 2024. Dat blijkt uit de concept-Macro Economische Verkenning 2024, die het Centraal Planbureau (CPB) op 17 augustus heeft gepubliceerd. Volgens de verkenning van het CPB neemt het aantal...

Armoede onder kinderen neemt toe – PO/VO

Het aandeel kinderen dat in armoede leeft, stijgt in 2024 tot 7,1%. Dat komt doordat tijdelijk beleid gericht op de laagste inkomens wegvalt, meldt het Centraal Planbureau (CPB). In 2022 en 2023 is een toename van de armoede voorkomen door maatregelen voor huishoudens...

Grote verschillen in aantallen ‘stapelaars’ – VO

Scholen voor voortgezet onderwijs verschillen sterk in het aantal leerlingen dat na het behalen van hun eerste diploma doorstroomt naar een hoger onderwijsniveau (‘stapelen’). Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB), dat in het kader hiervan spreekt van...