Deel van leerlingen heeft baat bij schrappen eindexamens – VO

Het schrappen van de eindexamens in het voortgezet onderwijs zonder aanvullende maatregelen pakt goed uit voor meisjes, leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond en leerlingen met middelbaar of laagopgeleide ouders. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau...

Kansrijk onderwijsbeleid: nieuwe doorrekening – PO/VO

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een update gepubliceerd van het rapport Kansrijk onderwijsbeleid 2016. Voor deze update zijn alle beleidsmaatregelen opnieuw doorgerekend. Hiervoor gebruikte het CPB recente cijfers over onder andere leerlingaantallen, loonkosten...