Kinderrechten cruciaal voor digitale geletterdheid – PO/VO

‘Gebruik het VN-Kinderrechtenverdrag als fundament bij het ontwikkelen van de kerndoelen van het vernieuwde curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid.’ Dit is een van de aanbevelingen in het essay Kinderrechten, ook...

Automatisch curriculumonderhoud in wet vastleggen – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma is blij dat het primair en voortgezet onderwijs dichter bij een actueel curriculum komen, maar dat heeft volgens hem wel veel te lang geduurd. Daarom wil hij in de wet een automatisch systeem van periodiek curriculumonderhoud...

Kinderopvang ziet niets in leerdoelen – PO

De Brancheorganisatie Kinderopvang vindt het een slecht plan om jonge kinderen leerdoelen op te leggen. Kinderen tot zes jaar leren door te spelen, benadrukt de brancheorganisatie. Verschillende politieke partijen willen een curriculum met leerdoelen in de...

Wiersma focust op hoognodige reparaties curriculum – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma focust op het repareren van achterstallig onderhoud aan het curriculum op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Daar is de nood het hoogst, zo schrijft Wiersma in een brief aan de Tweede...