‘Digitale geletterdheid met spoed in curriculum’ – PO/VO

Aan het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs moet met spoed digitale geletterdheid worden toegevoegd, adviseert de Cyber Security Raad (CSR). Het advies staat in het rapport Integrale aanpak cyberweerbaarheid, waarin de raad een alarmerend beeld schetst...

Pabo’s moeten zich richten op curriculumherziening – PO

Een meerderheid in de Tweede Kamer is het ermee eens dat de pabo’s hun onderwijs alvast moeten afstemmen op de komende curriculumherziening. Een motie waarin dat staat, is aangenomen. De curriculumherziening moet bijdragen aan een betere doorstroming van basis-...