Automatisch curriculumonderhoud in wet vastleggen – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma is blij dat het primair en voortgezet onderwijs dichter bij een actueel curriculum komen, maar dat heeft volgens hem wel veel te lang geduurd. Daarom wil hij in de wet een automatisch systeem van periodiek curriculumonderhoud...

Wiersma focust op hoognodige reparaties curriculum – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma focust op het repareren van achterstallig onderhoud aan het curriculum op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Daar is de nood het hoogst, zo schrijft Wiersma in een brief aan de Tweede...

Pabo’s moeten zich richten op curriculumherziening – PO

Een meerderheid in de Tweede Kamer is het ermee eens dat de pabo’s hun onderwijs alvast moeten afstemmen op de komende curriculumherziening. Een motie waarin dat staat, is aangenomen. De curriculumherziening moet bijdragen aan een betere doorstroming van basis-...

Bijna helft vmbo’ers voelt zich niet veilig op school – VO

Bijna helft van de vmbo’ers is negatief over de veiligheid op school. Dit blijkt uit de nieuwe LAKS-monitor, het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Van de vmbo’ers voelt iets meer dan de helft (51%) zich veilig op...