PO-Raad eens met Slob: betere verantwoording nodig

Schoolbesturen moeten beter verantwoorden wat ze met hun geld doen. Dat vindt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad, meldt Trouw.

Ze schaart zich in de krant achter de inhoud van een brief van onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer. In die brief staat onder andere dat schoolbesturen hun financiële verantwoording moeten verbeteren.

Den Besten is het met de ministers eens. Zij vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat er tegenwoordig nog schoolbesturen zijn die hun jaarverslag niet online publiceren.

Alles online

VOS/ABB benadrukt al jaren dat bij een goede publieke verantwoording hoort dat schoolbesturen hun jaarverslagen online publiceren, zodat iedereen kan zien waaraan het belastinggeld voor goed onderwijs is besteed.

In de praktijk gebeurt dat ook, zo schreef beleidsmedewerker Ronald Bloemers van VOS/ABB onlangs in een commentaar naar aanleiding van de brief van Slob.

‘De afgelopen tijd heb ik bijna 100 schoolbestuurders gesproken, onder andere over de manier waarop zij verantwoording afleggen. Uit die gesprekken bleek dat ze allemaal hun jaarverslagen met uitgebreide financiële verantwoording online zetten. Zo kan iedereen die dat wil, zien waaraan het onderwijsgeld is besteed’, aldus Bloemers.

Lees het commentaar

PO-Raad blijft aandringen op onderzoek naar bekostiging

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad blijft aandringen op een parlementair onderzoek naar de bekostiging van het primair onderwijs. 

Zij zegt in het Financieele Dagblad dat een parlementair onderzoek een einde kan maken aan de welles-nietesdiscussie tussen de scholen die vinden dat ze te weinig geld krijgen en de regering die stelt voldoende geld te geven.

‘We willen een parlementair onderzoek, zodat voor eens en voor altijd duidelijk wordt of de bekostiging toereikend is om alle verwachtingen en ambities waar te maken. Als het antwoord hierop ‘ja’ is, is de discussie wat ons betreft gesloten en hoor je ons hier niet meer over. Maar als het antwoord ‘nee’ luidt, dan betekent dat maar één ding: dat de regering niet langer kan wegkijken, maar serieus moet investeren in het primair onderwijs. Bezuinigen op onderwijs is funest voor de hele maatschappij’, aldus Den Besten.

Lees meer…

PO-Raad luidt noodklok over lerarentekort

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt ‘heel nijpend’. Dat heeft voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad gezegd in het radioprogramma De Ochtend Van 4.

Den Besten legde uit dat het lerarentekort het gevolg is van de vergrijzinging, waardoor veel leraren met pensioen gaan, en van het feit dat door strengere toelatingseisen er minder pabo-studenten zijn. Het aantal afgestudeerde pabo’ers zal in 2020 de helft bedragen van het aantal dat in 2007 met een diploma van de opleiding afkwam.

Lerarentekort vooral in Randstad

De voorzitter van de sectororganisatie wees er ook op dat het lerarentekort zich nu nog niet in het hele land voordoet. Het gaat vooralsnog om de Randstad, maar over een aantal jaren zal eveneens in gebieden met demografische krimp een tekort aan leraren ontstaan.

Er moeten volgens Den Besten twee dingen gebeuren om het lerarentekort tegen te gaan. Het imago van het beroep moet beter worden en er moet geld bij. Zij is het met de Algemene Onderwijsbond eens dat er minstens anderhalf miljard euro bij moet.

Beluister het interview:

Rinda den Besten blijft volgens Opzij topvrouw

Voor het derde achtereenvolgende jaar staat voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad in de top 100 van meest invloedrijke vrouwen van Nederland.

De ranglijst met topvrouwen wordt elk jaar samengesteld door het feministische maandblad Opzij. Den Besten staat in het rijtje invloedrijke vrouwen in de categorie ‘Onderwijs en wetenschap’.

Het maandblad roemt Den Besten om haar inzet voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen en om de uitspraak dat Nederland niet terug mag naar de situatie waarin het voor ‘dubbeltjes’ niet mogelijk was een ‘kwartje’ te worden.

Eerder stond ook oud-voorzitter Kete Kervezee van de PO-Raad Kete op de lijst van Opzij.

Kansencheck voor betere benutting van talenten

Onderwerp het hele onderwijssysteem, van 0 tot 23 jaar, aan een kansencheck. Zo kan duidelijk worden waar het systeem knelt en leerlingen worden belemmerd bij het doorstromen naar hogere onderwijsniveaus.

Dit idee komt van voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad. Ze denkt dat met een dergelijke check de kansenongelijkheid in het onderwijs kan worden weggewerkt.

Dubbeltje wordt geen kwartje

Volgens Den Besten blijft nu veel talent onderbenut: ‘Een dubbeltje lijkt geen kwartje meer te kunnen worden.’ Zij vindt dat het onderwijs er alles aan moet doen om ongelijkheid aan te pakken.

Een kansencheck zou inzichtelijk kunnen maken ‘aan welke knoppen precies moet worden gedraaid om ieder kind gelijke kansen te kunnen geven’.

Het idee van Den Besten volgt op de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat de kansenongelijkheid in het onderwijs de laatste jaren is toegenomen.