Gestolen en verdwenen examens ongeldig verklaard

Een deel van de leerlingen van de openbare Duin en Kruidbergmavo in het Noord-Hollandse Driehuis moet opnieuw examen doen. Dat geldt ook voor een deel van de vwo-leerlingen van het rooms-katholieke Rythovius College in het Brabantse dorp Eersel. Daartoe is besloten, omdat nagekeken examens zijn zoekgeraakt bij de post.

De Duin en Kruidbergmavo meldt dat 38 eindexamenleerlingen Duits en biologie het schriftelijk centraal examen opnieuw moeten maken. ‘Het postpakket dat de schoolleiding volgens protocol voor de tweede correctieronde als aangetekend verzendstuk had aangeboden op het postkantoor, is zoekgeraakt bij PostNL.’

Bij het rooms-katholieke Rythovius College moeten 36 leerlingen opnieuw examen doen, omdat nagekeken examens geschiedenis en wiskunde-A uit een postzak zijn gestolen.

In beide gevallen verklaarde de Inspectie van het Onderwijs de examens ongeldig.

Diefstal uit auto’s van leraren

Eerder waren er ook al problemen door diefstal van examens. Zo werden in mei havo-examens Frans gestolen uit de auto van een leraar. Datzelfde gebeurde in april met examens Zorg en Welzijn voor vmbo-bb en -kb.

Lerares laat examens in auto liggen: gestolen!

Op het rooms-katholieke Arentheem College Thomas a Kempis in Arnhem moeten de havo-eindexamens Frans worden overgedaan. Een lerares Frans had de nagekeken examens in haar auto laten liggen, en nu zijn ze gestolen.

Omroep Gelderland meldt dat bestuursvoorzitter Jan Jacob van Dijk van de Christelijke Onderwijs Groep, waaronder de Arnhemse school valt, geen idee heeft wie de dief kan zijn. ‘En misschien wil ik het ook wel niet weten. Het is gebeurd’, aldus Van Dijk.

De lerares had de nagekeken examens in haar auto gelegd. Ze werden gestolen toen ze onderweg even was gestopt voor een boodschap. Bestuursvoorzitter Van Dijk gelooft niet dat de diefstal van het examen voorkomen had kunnen worden.

Vmbo-examens uit auto gestolen

In april werden er ook al examens gestolen die een leraar in zijn auto had laten liggen. Daardoor moesten circa 150 vmbo-scholen hun examenprogramma op het laatste moment aanpassen.

Lees meer…

Kleedkamerdief hoort deels voorwaardelijke celstraf eisen

Tegen een verdachte van diefstal in diverse scholen is voor de rechtbank in Zwolle een deels voorwaardelijke celstraf geëist, meldt het Openbaar Ministerie.

Het gaat om een 24-jarige man uit Amsterdam, die met de trein door het land reisde en in scholen kleedkamers doorzocht. Hij wordt ervan verdacht in 21 scholen telefoons, laptops, geld en portemonnees te hebben gestolen. Het OM acht 19 diefstallen bewezen.

De diefstallen werden gepleegd in Zwolle, Kampen, Ede, Amersfoort, Heerhugowaard, Wassenaar, Baarn, Houten, Hillegom, Bergen, Bussum, Oegstgeest, Overveen, Hoorn, Hilversum en Bloemendaal. Het OM meldt dat er onvoldoende bewijs voor is dat de man ook verantwoordelijk is voor diefstallen in Arnhem en Apeldoorn.

Jonge verdachte is gokverslaafd

Met het  geld dat hij verdiende door verkoop van de goederen, bekostigde de Amsterdammer zijn gokverslaving. Door zijn jeugdige uiterlijk viel de verdachte nauwelijks op tussen de leerlingen, meldt het OM.

De officier van justitie heeft 651 dagen gevangenisstraf geëist, waarvan 365 dagen voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel van de celstraf (286 dagen) heeft verdachte al in voorlopige hechtenis doorgebracht.

De rechtbank in Zwolle doet op 2 februari uitspraak.

Bosatlassen gestolen: 15-jarige aangehouden

Een 15-jarige jongen uit Schiedam wordt verdacht van grootschalige heling van een partij Bosatlassen, eerder deze maand gestolen op verschillende middelbare scholen in  Vlaardingen en Schiedam. Deze zaak leidde vorige week al tot een schietpartij op straat en de aanhouding van nog drie jongens, twee van 16 en één van 17 jaar.

Een Vlaardingse school deed op 16 februari aangifte van diefstal van zo’n tachtig Bosatlassen. Toen vervolgens op Marktplaats een partij atlassen te koop werd aangeboden, maakten agenten een afspraak met de aanbieders op de Laan van Bol’es in Schiedam. Het bleken de drie jongens van 16 en 17 jaar te zijn. Toen de ‘kopers’ bekendmaakten dat ze van de politie waren, sloeg een van de jongens op de vlucht en begon te schieten. Hij werd vervolgens zelf neergeschoten door een politieagent. De schutter is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem 14 dagen langer vastzette. De andere twee jongens werden na enkele dagen vrijgelaten.

Het onderzoek naar de gestolen atlassen werd voortgezet en leidde deze week naar de 15-jarige jongen, die ze onder andere onder zijn bed had verstopt. Donderdag werd een 29-jarige Rotterdammer aangehouden die een aantal boeken zou hebben gekocht. Hij zit nog vast. De 15-jarige is weer op vrije voeten gesteld, maar blijft verdacht van heling.

 

Voorkom dat u de verkeerde persoon aanneemt!

De Helpdesk van VOS/ABB wijst erop dat het voor de school in de rol van werkgever bij sollicitaties van belang is om de (wettelijke) onderzoeksplicht in acht te nemen. Zo moet u gericht aan een sollicitant vragen of die zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. 

Vraag een sollicitant ook uitdrukkelijk om referenties en, niet onbelangrijk, trek deze na. Als de referenties voor u reden zijn tot twijfel, is het verstandig de sollicitant niet aan te nemen. Dit geldt ook als uit een eigen check op internet informatie over de sollicitant naar boven komt die voor u reden is om aan de geschiktheid van de persoon te twijfelen. Het is bovendien raadzaam om in de oude akte van ontslag, indien er is, te controleren of de sollicitant ‘eervol’ is ontslagen. Indien dat niet het geval is, dient u op uw hoede te zijn.

Het is de rol van u als werkgever om de sollicitant gericht te vragen of hij of zij in het verleden een veroordeling of ontslag heeft gehad die rechtstreeks verband heeft met de uit te oefenen functie. Het is voor u tevens van belang te weten of de sollicitant betrokken is (geweest) bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter. U kunt hierbij denken aan ontucht, fraude en diefstal. De sollicitant mag overigens zwijgen over veroordelingen of ontslaggronden die niet relevant zijn voor de functie waarop hij of zij solliciteert.

Ten slotte speelt de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een belangrijke rol. Zonder VOG kan iemand niet in het onderwijs werken. Het is buitengewoon onverstandig om iemand alvast toestemming te geven om te gaan werken als de VOG nog niet binnen is. In oktober 2013 bleek dat een veroordeelde pedoseksueel die nog geen VOG had overlegd een maand lang ongestoord als conciërge op een Amsterdamse basisschool kon werken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Strafzaak examendiefstal Ibn Ghaldoun begonnen

De rechtszaak tegen de verdachten van de examendiefstal op voormalige de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam is maandag begonnen. Als ze worden veroordeeld, zal het College voor Examens (CvE) een schadevergoeding van hen eisen.

De schadevergoeding kan in de tonnen lopen, omdat volgens het CvE het maken, produceren en distribueren van één examen al zo’n 100.000 euro kost. Ook zijn er extra uitgaven gedaan om leerlingen die gebruikmaakten van de inkeerregeling opnieuw examen te laten doen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW bood leerlingen die vooraf het examen hadden ingezien deze kans. Hiervan maakten 26 leerlingen gebruik, onder andere van Ibn Ghaldoun.

Staatssecretaris Dekker noemt een schadeclaim een logische stap: ‘De dieven hebben niet alleen een diefstal op hun geweten, ook hebben ze er voor gezorgd dat we extra kosten hebben moeten maken. Dat is belastinggeld van u en mij. Dat geld willen we terug’, zo citeert de NOS hem.

Bij Ibn Ghaldoun werden in totaal 27 examens gestolen. Er komen elf verdachten voor de rechter. Het ministerie van OCW staakte de bekostiging en de school is in oktober failliet verklaard. Inmiddels zit in hetzelfde gebouw als Ibn Ghaldoun de islamitische scholengemeenschap De Opperd. Deze school valt bestuurlijk onder de Vereniging voor Christelijke Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO).

Reconstructie
In de zaterdageditie van het Algemeen Dagblad stond op basis van het strafdossier een onthutsende reconstructie van de examendiefstal. In de maandageditie staat dat de eindexamen zo slecht beveiligd waren dat ze min of meer voor het oprapen lagen.

Tbo: passend onderwijs voor veroordeelde jongeren

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar kunnen ter beschikking van het onderwijs (tbo) worden gesteld. Dit staat in een conceptwetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. Het voorstel raakt onder andere het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Wat vindt u van dit plan? Geef hieronder uw reactie!

Teeven heeft het conceptwetsvoorstel mede namens staatssecretaris Sander Dekker en minister Jet Bussemaker van OCW voor advies naar verschillende instanties gestuurd. Het is een variant van een eerder voorstel van Ahmed Marcouch.

Het PvdA-Kamerlid kwam in 2010 met het voorstel om veroordeelde jongeren in de gevangenis verplicht onderwijs te laten volgen voor het behalen van een vakdiploma. Het onderwijs zou dus in principe in de gevangenis moeten worden gegeven. Het voorstel van Teeven daarentegen gaat ervan uit dat tbo-jongeren die zijn veroordeeld voor relatief lichte vergrijpen op scholen buiten de gevangenis worden geplaatst.

Samenwerkingsverbanden
Het komt er in feite op neer dat er ook voor veroordeelde jongeren passend onderwijs moet komen. Deze aanpak ‘vraagt om een nauwe samenwerking tussen scholen en onderwijsinstellingen enerzijds en de partners in de Veiligheid- en Justitieketen (…) anderzijds’, zo meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Samenwerkingsverbanden van reguliere en speciale scholen krijgen de opdracht een geschikte plaats te vinden voor een jongere met een tbo-maatregel. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de denominatieve achtergrond van de ouders.

Ondersteuning reclassering
In het wetsvoorstel van Teeven staat dat de jongeren worden begeleid door de reclassering. Scholen kunnen via de samenwerkingsverbanden extra ondersteuning krijgen en moeten bij de reclassering aan de bel trekken als het fout dreigt te gaan.

De rechter kan naast de tbo-maatregel een contactverbod, gebiedsverbod of een meldingsplicht opleggen om de jongere te ontmoedigen contact te (blijven) onderhouden met leden van criminele of overlastgevende jeugdgroepen.

Diefstal en vandalisme
De tbo-maatregel kan zowel zelfstandig als in combinatie met andere jeugdsancties worden opgelegd. In het eerste geval gaat het om afdoening van relatief lichte vergrijpen, zoals winkeldiefstal of vandalisme. De jongere volgt dan onderwijs in een reguliere school.

Bij zwaardere delicten is dat anders. Dan gaat het bijvoorbeeld om een combinatie van jeugddetentie met een tbo-maatregel, waarbij de uitvoering van de jeugddetentie eerst aan bod komt. De jongere volgt dan al onderwijs in de inrichting en hij ondergaat daar ook een behandeling in verband met een eventuele gedragsproblematiek.

Als de veroordeelde jongere die ter beschikking van het onderwijs is gesteld niet naar school gaat, begaat hij of zij een strafbaar feit en volgt vervangende detentie. De duur van de tbo-maatregel bedraagt maximaal twee jaar.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Foto Fred Teeven: ministerie van Veiligheid en Justitie