‘Passend onderwijs is extra werk’

Wat is passend onderwijs? ‘Extra werk’, zo luidt het antwoord van een aantal leraren van het openbare Jan van Egmond Lyceum in Purmerend in de publicatie De bomen en het bos – Leraren en ouders over passend onderwijs.

Journalist Jelle van der Meer sprak voor de publicatie met leraren en ouders over hun ervaringen met passend onderwijs. Zo ging hij in gesprek met leraren van het openbare Jan van Egmond Lyceum, dat deel uitmaakt van de Purmerendse Scholengroep.

Het extra werk waar zij het over hebben, bestaat eruit dat ze rekening moeten houden met verschillende leerlingen. Zo heeft een van de geïnterviewden dertien leerlingen met dyslexie in de klas, een andere leraar heeft er zeven. Ook zijn er volgens hen steeds meer leerlingen met gedragsproblemen en ook nog hoogbegaafde leerlingen.

‘Het is altijd schipperen, zeker als je ook de middengroep wilt bedienen, daar zitten ook kinderen tussen met problemen maar zonder label’, zo citeert Van der Meer een van hen. Ze hebben twijfels over differentiëren: ‘Kan je meerdere heren dienen: de speciale en de gewone en de toplaag?’ De conclusie van de geïnterviewde leraren is dat homogene groepen prettiger zijn.

Lees meer…

De publicatie De bomen en het bos. Leraren en ouders over passend onderwijs maakt deel uit van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs. 

Lerarenopleidingen moeten meer differentiëren

De achtergronden, onderwijservaring en/of leeftijd van de studenten aan universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) lopen uiteen. Dat vraagt om verschillende opleidingsvarianten en –routes, maar ook om aandacht voor verschillen tussen studenten binnen het opleidingsprogramma.

Dat adviseren de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Inspectie van het Onderwijs op basis van het rapport Van verleden naar toekomst. De universitaire lerarenopleidingen.

Begeleiding en beoordeling op lerarenopleidingen

De NVAO en de inspectie constateren dat de begeleiding en beoordeling van studenten in de praktijk op scholen die met een opleidingsinstituut een partnerschap hebben gesloten beter lijken te verlopen dan op andere scholen waar dit werkplekleren plaatsvindt. Dit verschil zou zo klein mogelijk moeten zijn, vinden NVAO en de inspectie.

Ze vinden ook dat vakdidactisch onderzoek binnen en buiten de opleiding een meer prominente plek moet krijgen. Dat is bijvoorbeeld van belang om te differentiëren tussen leerlingen, iets waarvan afgestudeerden nu zeggen dat ze daar te weinig over meekrijgen.

Lees meer…