Kinderrechten cruciaal voor digitale geletterdheid – PO/VO

‘Gebruik het VN-Kinderrechtenverdrag als fundament bij het ontwikkelen van de kerndoelen van het vernieuwde curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid.’ Dit is een van de aanbevelingen in het essay Kinderrechten, ook...

Europese aanbevelingen voor digitalisering onderwijs – PO/VO

De Raad van Europa heeft een reeks aanbevelingen aangenomen over digitaal onderwijs en het verbeteren van het aanbod van digitale vaardigheden en competenties in het onderwijs. Een van aanbevelingen aan de 46 lidstaten, waaronder Nederland, luidt dat zij...

Tool voor online kinderrechten – PO/VO

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft de Kinderrechten Impact Assessment gelanceerd. Dit is een tool voor ontwikkelaars van digitale producten. Ontwikkelaars kunnen aan de hand van de Kinderrechten Impact Assessment controleren of hun product de kinderrechten...

Geen leraar? Online tools als noodoplossing – VO

De Vlaamse krant De Standaard schrijft over middelbare scholen die vanwege het lerarentekort experimenteren met online tools en digitale platforms. ‘Het is een zwaktebod, maar ik heb niemand anders’, zegt algemeen directeur Kurt Gommers van Zavo, een...